שפיך - זה התענוג שמוביל אותך


This site is under construction.

If you want an e-mail address under shpich.com, contact the webmaster of this domain. It costs one Shekel - I'm trying to cover the 55 Shekels the domain cost me.

That's all I have here for now, excpet for the advertisements we made for this lovely domain!

Sperm contains:
aboutonia, ascorbic acid, blood-group antigens, calcium,
deoxyibonucleic acid (DNA), fructose, glutathione, hyaluronidase,
inositol, lactic acid, magnesium, nitrogen, phoshorus, putassium,
purine, pyrimidine, pyruvic acid, sodium, sorbitol, spermidine,
spermine, urea, uric acid, vitamin b12, and zinc.
Thanks to Erez Zukerman. :)

New - A friend contributed this link to a poll about Shpich in Walla!. :)))
Even newer (9/2005) - Nana posted this this article about Shpich.
אתר זה בבניה.

אם אתה רוצה כתובת אימייל תחת shpich.com, צור קשר עם ה-webmaster. זה עולה שקל אחד - אני מנסה לכסות את 55 השקלים שהדומיין עלה לי.

זה כל מה שיש כאן כרגע, פרט לפרסומות שאני והחברים של הכנו לדומיין המגניב הזה! (כן, אני יודע שזה לא בדיוק התרגום של lovely, זה חופש אומנותי!)

רכיבי הזרע:

aboutonia, ascorbic acid, blood-group antigens, calcium, deoxyibonucleic acid (DNA), fructose, glutathione, hyaluronidase, inositol, lactic acid, magnesium, nitrogen, phoshorus, putassium, purine, pyrimidine, pyruvic acid, sodium, sorbitol, spermidine,spermine, urea, uric acid, vitamin b12, and zinc.

ותודה לארז צוקרמן. :)

חדש - חבר תרם את הלינק הזה לסקר אודות שפיך בוואלה!. :))
חדש יותר (9/2005) - נענע פרסמו את המאמר הזה אודות שפיך במדורו של בלדד השוחי!. :))


Created with Mozilla Composer